Szukaj:

FAQ - System bibinetczęsto zadawane pytania na temat systemu bibinet - rozwiązywanie problemów

SYSTEM bibinet

 1. Skąd wzięła się nazwa systemu "bibinet"?
  Pierwszy człon nazwy systemu pochodzi od dźwięku, jaki wydają czytniki (np. bibi-R21) podczas identyfikacji karty "bi-bi". Drugi człon oznacza sieć (sieć urządzeń i oprogramowania bibi)
 2. Dla jakiej wielkości firm przeznaczony jest system bibinet?
  System bibinet jest idealny zarówno dla bardzo małych firm (kilku pracowników) jak i dla dużych przedsiebiorstw zatrudniających tysiące pracowników (pojemność systemu do 10 000 osób).
 3. Czy system może obsługiwać odległe od siebie obiekty?
  Tak. Dzięki temu, że program sieciowy bibi potrafi obsłużyć wiele serwerów bibinet można budować bardzo rozległe instalacje kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Jedynym warunkiem jest połączenie obiektów siecią komputerową (LAN, Internet itp.). W obiektach buduje się lokalne sieci urządzeń bibinet, które są nastepnie spięte w jedna całość przy pomocy programu bibi lub specjalnych interfejsów sieciowych (np. bibi-F22). W ten sposób można tworzyć instalacje zarządzające siecią sklepów, hurtowni, odziałów firmy itp.
 4. Czy system można rozbudować?
  Tak. System można w zasadzie dowolnie rozbudowywać o nowe urządzenia bibinet. System może rosnąć razem z firmą, w której jest zainstalowany.

PROGRAM bibi

 1. Jak postępować w przypadku awarii komputera, zmiany komputera lub zmiany karty sieciowej komputera, na którym był zaintalowany program bibi?
  W takim przypadku należy:
  1. Zainstalować na nowym komputerze węzeł systemu bibinet (bez wytwarzania nowej bazy danych)
  2. Skopiować dane czyli zawartość całego katalogu Data (standardowo C:\Program Files\MicroMade\bibinet\Serwer\Data) ze starego komputera wgrać do katalogu Data, który powstał po instalacji programu na nowym komputerze.
  3. Jeżeli program był oparty na licencji sprzętowej (posiadał klucz USB bibiHAK) to należy ten klucz przełożyc do złącza USB w nowym komputerze.
  4. Uruchomić program biserver.exe
   - zalogować się jako administrator
   - wydać polecenie: zlokalizuj bazę danych (każda baza danych musi być przypisana do fizycznego komputera)
   - ustawić poziom zabezpieczeń węzła ("niski" jeżeli używamy programu tylko na jednym komputerze, "wysoki" jeżeli komputer udostępnia dane innym komputerom w sieci bibinet)
   - wydać polecenie "wprowadź nowe zasady" - na pytanie o reset komputera można odpowiedzieć NIE
   - zamknąć program biserver
  5. Uruchomić program bibi
   - otworzyć okienko Opcje systemu bibinet
   - ustawić się w prawej części okienka na nazwie komputera (będzie przekreślona)
   - kliknąć podwójnie myszą - otworzy się okienko Edycja parametrów komputera
   - wprowadzić dane nowego komputera (adres MAC i nr IP)- zakończyć OK
   - jeżeli urządzenia są podłączone do tego samego COMu (np.COM1) jak w starym komputerze, to powinny zostać znalezione.
   - jeżeli są podłączone do innego COMu, to należy usunąć dostawcę, a następnie dodać nowego dostawcę z ustawionym odpowiednim COMem.
  I to już koniec - wszystko powinno być jak na poprzednim komputerze
  Procedurę opisaną w punktach 4 i 5 należy wykonać przy zmianie karty sieciowej w komputerze
 2. Nie mogę dodać nowego okresu rozliczeniowego (nowego roku rozliczeniowego) w programie bibi
  Jeżeli w edycji okresów rozliczeniowych opcja Dodaj ciąg rozliczeniowy jest nieaktywna to oznacza, że znaleźliśmy się poza zdefiniowanym przedziałem czasu dla naszego programu. Przedział ten może obejmować maksymalnie 3 lata danych, z których program oblicza raporty.
  Załóżmy, że chcemy dodać okres rozliczeniowy, który jest rokiem kalendarzowym 2018.
  W takim przypadku należy zamknąć program bibi, a następnie za pomocą programu narzędziowego biArchiver zarchiwizować rok 2016.
  W programie tym należy wykonać 2 kroki:
  1. Otworzyć program biArchiver (skrót na pulpicie "bibi - programy narzędziowe" lub katalog MicroMade/bibinet/Tools), zalogować się jako Administrator, w dolnej części ekranu ustawić datę do której będzie utworzony plik archiwum na 31 grudnia 2016r., wcisnąć przycisk Dalej. Program dokona podziału pliku bazy danych.
  2. Po tej operacji odblokuje się Maksymalny dopuszczalny przedział czasu do daty 2018-12-31. Można ją zmienić na 2019-12-31 rozwijając strzałkę z prawej strony pola i wybierając odpowiednią datę w kalendarzu. Gdy mamy więcej niż jeden węzeł w systemie bibinet to należy dodatkowo zaznaczyć pole "Plik eksportu węzła". Następnie wcisnąć przycisk Dalej. Program dokona poszerzenia aktualnej bazy danych do 2019-12-31. Gdy na ekranie pojawi się napis "Zamykanie lat zakończone" można zamknąć program.
  Opis programu biArchiver znajduje się w instrukcji obsługi programu.
  Po wykonaniu operacji zamknięcia lat, w programie bibi dostępna będzie funkcja dodawania nowych okresów rozliczeniowych.
 3. Dlaczego pod systemem Windows 7 nie mogę poprawnie wytworzyć bazy danych systemu bibinet?
  Należy pamiętać, że instalację programu należy przeprowadzić na koncie Administratora komputera. Dodatkowo należy sprawdzić czy Administrator ma wyłączoną funkcję kontroli konta użytkownika. W tym celu trzeba otworzyć Panel sterowania i w sekcji Konta użytkowników przesunąć suwak (wybrać opcję) Nie powiadamiaj nigdy. W ten sposób wyłączamy blokadę instalacji programów nie posiadających certyfikatu zgodności z Windows 7. Jeżeli nie wyłączymy tej opcji to w drugim kroku instalacji przy wytwarzaniu bazy danych system zgłosi błąd niepoprawnego wytworzenia bazy danych.
 4. Mam kłopot z uruchomieniem programu bibi.exe pod systemem Windows 2008 Server (czasami pod Windows 2003 Server)
  Aby uruchomić program bibi.exe pod systemami Windows 2003 Server i pod Windows 2008 Server należy:
  1. Zalogować się do systemu Windows jako Administrator
  2. Uruchomić shella – cmd.exe (menu Start - Uruchom)
  3. Wydać polecenie: "bcdedit.exe /set {current} nx OptIn", lub ewentualnie: "bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff"
  4. Zrestartować system
  Operacja ta włącza funkcje DEP tylko dla aplikacji systemowych i usług (ewentualnie wyłącza funkcje DEP dla całego systemu - AwaysOff), co pozwala na pracę programu bibi.exe.
  W Windows 2003 Server funkcja ta jest standardowo wyłączona, zaś w systemie Windows 2008 Server włączona.
 5. Czy wersja jednostanowiskowa programu bibi może pracować na komputerze bez karty sieciowej?
  Nie. System bibinet został opracowany jako system sieciowy, tak więc założono, że karta sieciowa istnieje. Numer karty sieciowej MAC jest wykorzystywany przy identyfikacji komputera, na którym uruchomiony jest serwer bibinet.
 6. Jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci, to co należy ustawić w parametrach sieciowych, aby mógł poprawnie pracować program bibi?
  Jedynym warunkiem jest dostęp programu do adresu MAC karty sieciowej. W tym celu należy w Panelu sterowania systemu Windows® otworzyć okienko "Połączenia sieciowe" i sprawdzić stan "Połączenia lokalnego". Jeżeli jest wyłączony, to należy go włączyć.
  Przy dodawaniu komputera (w programie bibi) w okienku "Opcje systemu bibinet" należy wpisać właściwy adres fizyczny MAC, natomiast jako numer IP należy wpisać: 127.000.000.001
 7. Jak odczytać z komputera adres fizyczny MAC i numer IP?
  Trzeba wykonać polecenie: Start/Uruchom i wpisać rozkaz cmd, a następnie w tak otwartym oknie konsoli systemu wpisać polecenie: ipconfig /all lub uruchomić program bicomp.exe
 8. Czy serwer bibinet może pracować na komputerze z dynamicznie nadawanym numerem IP?
  Tak, pod warunkiem, że numer nadawany jest przez serwer DNS. Jeżeli numery IP w sieci nadawane są przez serwer DHCP, to trzeba zapewnić stały numer IP dla wszystkich komputerów, na których będą pracować serwery bibinet.
 9. Czy połączenie poszczególnych domen bibinet do internetu może być wykonane przez Neostradę?
  Tak, mimo, że w Neostradzie nie ma na stałe przydzielonych numerów IP. Każdą domenę połączoną do internetu przez Neostradę trzeba zarejestrować w dynamicznym serwerze DNS. Można to na przykład zrobić na serwerze DynDNS.org (rejestracja jest bezpłatna).
 10. Dlaczego do serwera bibinet postawionego na Windows®XP Home nie można dołaczyć terminali?
  Dlatego, że w Windows®XP Home ustawiona jest na stałe flaga "loguj z zewnątrz jako gość". Nie pozwala to na bezpieczne logowanie z zewnątrz do serwera bibinet. Terminale można podłączać tylko do serwerów bibinet postawionych na Windows®XP Pro, 2000 i 2003 Server.
 11. Ilu operatorów może się logować do serwera bibinet?
  Ilość operatorów ograniczona jest do 250.
 12. Gdzie przechowywane są hasła operatorów programu?
  Hasła przechowywane są w kluczu sprzętowym HAK2/bibi, włożonym do serwera.
 13. Ilu operatorów można wpisać do jednego klucza HAK2/bibi?
  W jednym kluczu można zapisać do 30 operatorów.
 14. Jak w panelu sterującym w polu "Okres" wybrać nowy rok rozliczeniowy?
  Należy wybrać ikonę "Edycja okresów rozliczeniowych". Kliknąć prawym klawiszem myszy w prawej części okna, wybrać "Dodaj ciąg rozliczeniowy", ustawić początek i koniec roku. Zaznaczyć flagę przy nowym roku.
 15. Jak wprowadzić do programu "bibi" urlop na żądanie?
  Aby ten urlop wprowadzić do programu bibi najlepiej przeczytać opis, lub pobrać go, zapisać na dysk i wydrukować (kliknij prawym klawiszem myszy aby pobrać opis).
 16. Co zrobić gdy pracownik zgubi swój identyfikator?
  Wybrać ikonę "Edycja danych pracowniczych", odszukać pracownika, wcisnąć myszką klawisz "Usuń kartę" (w celu usunięcia zgubionej karty). Następnie wcisnąć klawisz "Identyfikuj". Zbliżyć nowy identyfikator (kartę lub breloczek) do czytnika administratora systemu lub do dowolnego czytnika systemu. Zatwierdzić w programie nowy identyfikator i wydać go pracownikowi.
 17. Co zrobić, aby nie stracić danych z programu?
  Program robi automatycznie kopie bezpieczeńswa, które są przechowywane w katalogu C:\Program Files\MicroMade\bibinet\Data\Archiwum. Powinno się je co jakiś czas zapisywać (archiwizować) na innych nośnikach danych (płytach CD, pamięciach FLASH itp.).

KONTROLERY SYSTEMU bibinet

 1. Czy kontroler bibi-K12 może współpracować z czytnikami innych producentów?
  Tak. Do kontrolera bibi-K12 można podłączyc dowolne czytniki posiadające interfejs Wieganda (np. czytniki firm Idesco, HID, Kantech itp.). Można też podłączyć niektóre czytniki z interfejsami Trak 2 lub Data/Clock.

CZYTNIKI SYSTEMU bibinet

 1. Czy do rejestracji czasu pracy można wykorzystać tylko czytnik bibi-R21?
  Nie. Każdy czytnik podłączony do kontrolera bibi-k12 (także innego producenta) może służyć do rejestracji czasu pracy. Może to być także czytnik bibi-R32. To czy rejestracje z określonego czytnika mają być wykorzystywane do raportów rejestracji czasu pracy, ustawia się zaznaczając odpowiednią flagę w programmie bibi.
 2. Czy czytnik bibi-R21 może pracować na wolnym powietrzu?
  Nie. Czytnik ten nie jest odporny na warunki atmosferyczne. Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia czytników do rejestracji czasu pracy na wolnym powietrzu należy wykorzystać czytniki bibi-R32 i odpowiednio je skonfigurować programem bibi.

OSPRZĘT SYSTEMU bibinet

 1. Ile kontrolerów bibi-K12 można podłączyć do jednego interfejsu Mm-I485/bibi?
  Można podłączyc do 100 kontrolerów.
 2. Czy interfejs Mm-I485/bibi można podłączyc do komputera poprzez sieć Ethernet, lub łącze USB?
  Tak. Program bibi potrafi wykorzystać wszelkie porty RS232 dostępne w komputerze - zarówno rzeczywiste jak i wytworzone poprzez różne interfejsy z USB, Ethernet itp. Jedyny warunek ro prędkość RS232 - 115200 8N1. Oczywiście nie testowaliśmy wszystkich takich interfejsów i nie możemy gwarantować, że będą działały poprawnie.
 3. Czy czytnik administratora systemu (bibi-COM lub PCR300AU) jest niezbędny do funkcjonowania systemu?
  Nie. Czytnik administratora służy do wprowadzenia kart do systemu bibinet. Karty te można wprowadzać również przez dowolny inny czytnik podłączony do systemu (np. bibi-R32, bibi-R21). Jako, że czytnik podłącza się do komputera (terminala) osoby wydającej karty, ułatwia on znacznie jej pracę. Czytnik jest wskazany w instalacjach, gdzie jest duża liczba pracowników lub duża rotacja pracowników.
 4. Czy system bibinet może pracować bez klucza HAK2/bibi?
  Tak, ale tylko w wersji jednostanowiskowej. W każdym innym przypadku do pracy systemu niezbędne są klucze HAK2/bibi, które muszą znajdować się w każdym węźle (serwerze) bibinet. Zaleca się aby klucz systemowy (klucz pozwalający kodować inne klucze w systemie) nie był włożony do żadnego komputera, tylko żeby był (jako wzorzec) przechowywany razem z hasłem administratora systemu w bezpiecznym miejscu.

IDENTYFIKATORY W SYSTEMIE bibinet

 1. Czym się różni identyfikator w postaci karty od breloczka?
  Z punktu widzenia systemu niczym - są to równoważne identyfikatory. Karta może dodatkowo (po wykonaniu odpowiedniego nadruku) służyć jako osobisty identyfikator pracownika poza systemem. Breloczek w niektórych zastosowaniach jest dużo wygodniejszy od karty.
 2. Dlaczego teraz coraz rzadziej stosuje się systemy kontroli dostępu oparte o karty z paskiem magnetycznym?
  Ponieważ używanie kart magnetycznych powoduje zużywanie się (wycieranie) paska magnetycznego na kartach plastikowych oraz głowic w czytnikach kart. Co jakiś czas elementy te należy wymieniać aby system pracował niezawodnie. Jest to kłopotliwe i kosztowne. Wady tej nie mają systemy wykorzystujące karty (lub breloczki) zbliżeniowe.

APLIKACJE SYSTEMU bibinet

 1. Jak zbudować najprostszy system kontroli dostępu?
  Do jednostronnej kontroli dostępu jednego przejścia potrzebne są:
  - kontroler przejścia bibi-K12 + czytnik bibi-R32 + interfejs bibi-F21.
  - program kontroli dostępu "bibi.KD" do obsługi urządzeń.
 2. Jak zbudować najprostszy system rejestracji czasu pracy?
  Najlepszym rozwiązaniem do rejestracji czasu pracy w małej firmie zatrudniającej do kilkunastu pracowników jest zestaw zawierający:
  - kontroler przejścia bibi-K12 + czytnik bibi-R21 + interfejs bibi-F21.
  - program "bibi.50" do rejestracji czasu pracy dla małej firmy (do 50 pracowników).

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegóły w polityce prywatności.
Wszystkie nazwy i znaki towarowe użyte na niniejszej stronie internetowej są własnością odpowiednich firm.
Odtwarzanie lub kopiowanie treści niniejszej strony internetowej bez zgody właściciela jest zabronione.
MicroMade - polski producent urządzeń elektronicznych do rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu.

strona główna opis systemu urządzenia oprogramowanie wsparcie techniczne partnerzy
kontakt dla użytkownika interfejsy podstawowe bibi faq instalatorzy
polityka prywatności dla przedszkola kontrolery bibi-szef oprogramowanie hurtownie
WEEE dla urzędu czytniki bibi-bramka zamów licencję oprogramowanie
cennik dla instalatora akcesoria narzędziowe zamów abonament media
zasady sprzedaży dla projektanta identyfikatory zamów licencję dokumentacje
e-sklep inne szkolenia
mapa strony archiwum referencje
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×